Tag Archives: „Лентата е почти изснимана“

Надежда Тричкова: Експонати

[…] на вечеря мислим само за това:
да положа тялото ти в облак,
да ме заровиш в Северно море […]

Надежда Тричкова: Невена от радиото

[…] лесно е, казваш,
езикът едва допира небцето
„като целувка по рамото е“, като сън […]

Надежда Тричкова: София

Стихотворение от Надежда Тричкова и био-библиографска бележка за автора…