Tag Archives: Нели Станева

Нели Станева: Дом, ние

[…] целият град и целият свят
е местоимение с две врати […]

Нели Станева: Филм за думата

[…] Небето следва да се срути.
(Едно земетресение
не е уместно в случая) […]

Нели Станева: Глад

Нели Станева:

Нели Станева: Диви плодове

Стихотворение от Нели Станева…

Нели Станева: Балкон

Стихотворение от Нели Станева…

Нели Станева: Смяна на дневната стража

Стихтворение от Нели Станева…

Нели Станева: Genius Loci

Има такива места по силната мускулна плът на земята, където врабците са толкова крехки, че трудно летят,