Tag Archives: Нели Станева

Нели Станева: Глад

Нели Станева:

Нели Станева: Диви плодове

Стихотворение от Нели Станева…

Нели Станева: Балкон

Стихотворение от Нели Станева…

Нели Станева: Смяна на дневната стража

Стихтворение от Нели Станева…

Нели Станева: Genius Loci

Има такива места по силната мускулна плът на земята, където врабците са толкова крехки, че трудно летят,