Tag Archives: „Не са чудовища“

Никола Петров: По пътя назад

[…] От двете страни
тополи пробождат последното слънце.