Tag Archives: Никола Петров

Никола Петров: Идват облаци със сребърни нишки

[…] Започва се отприщването на нещата, бавени
от бавните години, идва адът на годините,
започва лятото на ада.
Затова подай ми безполезната си длан.

Никола Петров: Предпоследното си лице като покана за белег

[…] Видях те в рейса, носеше предпоследното си лице
като покана за белег…

Никола Петров: По пътя назад

[…] От двете страни
тополи пробождат последното слънце.

Никола Петров: Възхвалявам невъзхваленото

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Cargo cult

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Остаряват също и мъртвите

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Започваш да различаваш

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: *** (Няма никакво възмездие…)

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Питам

ърся пипнешком ключа на лампата; себе си да уверя
че съм на мястото си:
случвало ли се е другиму

заменям паметта си за невинност […]

Никола Петров: Самоконтрол

Ако някой ще убива в мое име
ако някой ще убие мен от мое име, предпочитам да не пиша===

Никола Петров: Снежинки

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Нищо по-особено

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Нощта и навикът

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Език за начинаещи

Стихотоворение от Никола Петров…

Никола Петров: Каква ти симетрия

Стихотворение от Никола Петров…