Tag Archives: Никола Петров

Никола Петров: Каква ти симетрия

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: *** (Улиците…)

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Неподчинение

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Тикове

Простете господа съдебни заседатели
(не знам дали ви има –
но неясната вина у мен
ме кара да ви нарека така)
и простете драги зрители
(не знам дали ви има:
но наричам ви така защото чувствам
че немигащи очи са вперени в лицето ми)…

Никола Петров: Това съобщение ще се самоунищожи съвсем бавно

Далече
по-далече
в края на града
на градовете
там където пътят най-съвсем се свива
и електрическите стълбове край него
са начертали неспокойния си пулс докрай
при въздъхналата планина над всичкото
на разплиснатото синьо на самия ръб
ме чакай…

Никола Петров: Преди употреба, прочети…

Рисувай му какъвто искаш фон
може да е пепел или сняг
но да затрупва
също:
всеки четен ред смени с не зная
и всеки друг със страх ме е

Никола Петров: Изгаряне на снимки

Нищо че е пепел вместо сняг
движението е същото
заличаването на контурите
оглушаването…

Никола Петров: Защото е от онези жълти дни

Алеите, по които някой тича
и алеите, по които никой не тича
се срещат при ръждясалата въртележка…