Tag Archives: нова книга „Жанет 45“ Кеносис Камерия Спасова

Камелия Спасова: Изплуване на формите

Стихотворение, включено и в новата книга на Камелия Спасова – „Кеносис” („Жанет 45“, януари 2016 г.).

Камелия Спасова: Утопия на книжарницата

Стихотворение, включено и в новата книга на Камелия Спасова – „Кеносис” (предстоящо издание на „Жанет 45“).