Tag Archives: Петя Дубарова конкурс

Даница Христова: краят на света

[…] краят на света
е
всъщност
просто
определена
точка
от
него. […]