Tag Archives: Подбор и предговор – Яцек Денел и Мачей Вожняк

Мажанна Келар: Изкушение

Стихотворение от Мажанна Келар…

Мажанна Келар: Портрет

Стихотворение от Мажанна Келар и думи за нея…