Tag Archives: Познах те по сянката

Маламир Николов: *** (Да видиш…)

[…] няма по-страшно нещо от това
                                    да видиш
как някой затваря вратата
                        след пеперудата.

Маламир Николов: Последни думи

[…] Накрая оцелява този, който е обречен да разкаже.

Калина Линкова: Тялото на лятото

под януарския скреж привиждам грацилното тяло на лятото – полюшва остри рамене, флиртува изплъзва се ловко от лапите на нощта, търкулва боровинков смях по зелените пасбища на юни пътува надлъж с привечерните разговори – кораби, които разбиват леда в златостенната чаша на юли премрежен е август – оса, която се слива навеки с плътта на […]

Калина Линкова: Янус

по страниците на ненаписаното
ехтят междуребрията на времето…

Калина Линкова: шарада за наивници

хрупкава е поезията на изгрева…