Tag Archives: Постоянна експозиция

Преслава Виденова: Катехизис

[…] Слузта по алвеолите ме смазва;
щадя респираторните си органи. […]

Преслава Виденова: Рефлекс

[…] Не ранява, не държи двуострия кинжал
на подлостта,
не е двусмислено внушение […]

Преслава Виденова: Отблизо

[…] Ретините се смущават твърде често напоследък.
Дават повторения, където и да ида.

Преслава Виденова: Корен

[…] Пръстените в ствола
бяха мощите на близки.

Стволът бе поникнал
наобратно в почвата […]