Tag Archives: превод – Емилия Миразчийска

Фернанда Фераресо: *** (на големите най-малки…)

Стихотворение от Фернанда Фераресо преведено от Емилия Миразчийска…

Дарио Хамарийо Агуделио: Занаятът

Стихотворение на Дарио Хамарийо Агуделио и кратка бележка за автора…

Хулио Сан Франсиско: Изгнаникът

Стихотворение от Хулио Сан Франсиско и кратка био-библиографска справка за него…