Tag Archives: превод – Коста Бенчев

Д. М. Томас: три стихотворения

Три стихотворения от Д. М. Томас, преведени от Коста Бенчев…

Хьолдерлин: Химни и „Напеви нощем”

  В превод на Коста Бенчев Съдържание: