Tag Archives: превод Лъчезар Селяшки

Мажанна Келар: Изкушение

Стихотворение от Мажанна Келар…

Мажанна Келар: Портрет

Стихотворение от Мажанна Келар и думи за нея…

Мажена Мацкойч: Дарба

Стихотворение от Мажена Мацкойч…

Мажена Мацкойч: Покушение срещу поета

Стихотворение от Мажена Мацкойч…

Мажена Мацкойч: Вдъхновение

Стихотворение от Мажена Мацкойч…