Tag Archives: Превод от италиански: Емилия Миразчийска

Франческо Томада: (тези са редовете, които търсех за Розе*)

Стихотворение от Франческо Томада…