Tag Archives: превод от унгарски – Нели Димова

Ото Толнаи: Нищо, нищо

Стихотворение на Ото Толнаи…