Tag Archives: Рада Александрова

Рада Александрова: *** (Човекът)

Стихотворение от Рада Александрова…

Рада Александрова: Живот

Три кратки стихотворения от Рада Александрова…

Рада Александрова: Нещата

Те се движат, нещата – докато спиш, когато тичаш. Пришпорват въздуха, скачат като зайци. (Сега е годината на заека и всички чакат нещата да потръгнат.)

Рада Александрова: *** (Ще разделя есента…)

Стихотворение от новата книга на Рада Александрова – издадена от „Хермес“ – „От другата страна на вятъра („избрано“).