Tag Archives: Райчо Русев

Райчо Русев: На пишещите ми приятели

Очите, ушите ни да са на стража!
Да сме нащрек, понеже
още малко и ще ни се каже
точно какво е поезия…

Райчо Русев: Една сутрин

Далеко, още преди детството,
и преди спомен се събудих.
Но беше непознато светлото,
нещата нямаха контури…

Райчо Русев: Останало

Другото не ме засяга.
Другото е суета.
Двата хълма, двата бряга,
пътят в нивите… Света…

Райчо Русев: Старци на припек

Здрасти, наборе? Какво си, как си?
Седнали на пейката край пътя…

Райчо Русев: Пролет

Немито небе светлината цеди.
Земята несвикнало диша.
Сякаш съм в градската болница и
утре ще ме изпишат…