Tag Archives: Роза Максимова

Roza Maximova / Роза Максимова: *** (I stand at the edge of myself) / *** (Стоя на ръба на себе си)

Предлагаме ви да чуете как Роза Максимова чете свое неозаглавено стихотворение (Roza Maximova reads her poem)

Роза Максимова: Разпятие на детството

Стихотворение от Роза Максимова…