Tag Archives: Росен Кукушев поезия

Росен Кукушев: *** (входът…)

[…] така и не предвидих
място за една случайност.

Росен Кукушев: *** (в кафенето…)

[…] дишах те като бриз на брега
след океанско течение
от случайни обстоятелства […]