Tag Archives: Сабина Кърлева

Сабина Кърлева: Апология на една несъвместимост

Стихотворение от Сабина Кърлева…

Сабина Кърлева: Железният човек

Разказ от Сабина Кърлева…

Сабина Кърлева: Портрети

Триптих от дебютната книга с поезия на Сабина Кърлева – „Военната фотография“ („Жанет 45“, 2013 г.)

Сабина Кърлева: Събух си обувките

Стихотворение от дебютната книга с поезия на Сабина Кърлева – „Военната фотография“ („Жанет 45“, 2013 г.)

Сабина Кърлева: *** (полетата, отломките…)

Стихотворение е от дебютната книга с поезия на Сабина Кърлева – „Военната фотография“ („Жанет 45“, 2013 г.).

Сабина Кърлева: *** (изгревът…)

Стихотворение от Сабина Кърлева…

Сабина Кърлева: Робства

Триптих от Сабина Кърлева…