Tag Archives: сборник с пиеси

Иван Димитров: Домашна торта (фрагмент)

Фрагмент от пиесата на Иван Димитров „Домашна торта“…