Tag Archives: Селахатин Йолгиден

Селахатин Йолгиден: балтюс

Стихотворение от Селахатин Йолгиден…

Селахатин Йолгиден: под всяка кожа скрит е собствен господ

Стихотворение от Селахатин Йолгиден