Tag Archives: „Сто лични (игра с думи)“

Илияна Делева: из „Портрети (на поети)“

Стихотворение от цикъла „Портрети (на поети)“ от дебютната поетична книга на Илияна Делева „Сто лични (игра с думи)“, която се очаква да излезе до края на годината в Scalino.