Tag Archives: Теа Монева поезия

Теа Монева: бог

[…] и ти си бог, всеки твой атом,
раздробен на протони, електрони […]

Теа Монева: Художникът

Стихотворение от Теа Монева…