Tag Archives: Теа Монева стихотворение

Теа Монева: поклонник на поезията

[…] да пристигам като потъващ кораб,
да заставам оголена жица
сред всички цветя […]

Теа Монева: бог

[…] и ти си бог, всеки твой атом,
раздробен на протони, електрони […]

Теа Монева: Художникът

Стихотворение от Теа Монева…