Tag Archives: Тереза Тончева

Тереза Тончева: 6 (юген)

*
Стомахът се прегърби
Зад портите небе.