Tag Archives: „Третият закон на Нютон“

Методи Джонев: Полусянката

Стихотворенията са от новата книга на Методи Джонев – „Третият закон на Нютон“ (Издателска къща „Огледало“, ноември 2013 г.)…

Методи Джонев: Възможности

Стихотворения от Методи Джонев…

Методи Джонев: Отражения

Войната в мене продължава –

залегнал във удобния окоп се отегчавам
от невсеотдайния си враг.

Методи Джонев: Покаяние

Очите на нещата ме преследват и…