Tag Archives: „Фама“

Нели Лишковска: фрагмент от романа „Ключовете на Рая“

Глава 15 от романа на Нели Лишковска „Ключовете от Рая“, издание на Издателска къща „Фама“ (2014 г.).