Tag Archives: Цветозар Цаков

Цветозар Цаков: Без колан

[…] залегнах аз, ей така, както си вървях, да снимам един охлюв на тротоара. Той хич не се трогна от съвсем близкото ми присъствие, а продължи да си пълзи, на първа скорост и без предпазен колан, с несъзнателната смелост на всички изгреви […]

Цветозар Цаков: Чайник

[…] Плах, неуверен, озъртащ се, съсипан от незнанието си, потящ се от жегата на пълната си беззащитност. Стоящ и чакаш единствено своето наказание за това, че е човек.
И тогава ще му ги изсвиря. Нотите в главата си. Нотите, които сам не знам, но те са там наспроти. […]