Tag Archives: „Четири поеми”

Тома Марков: За Катя Йосифова

Стихотворение от Тома Марков и кратка био-библиографска бележка за автора…