Tag Archives: „Човекът от хартия“

Димитър Манолов: Две стихотворения

Две стихотворения от книгата на Димитър Манолов „Човекът от хартия“…