Tag Archives: Щу Тин

Шу Тин: Утвърждение на пролетта – Ли Чун

Под пухените завивки избиват капчици пот
посред нощ ставаш да изключиш отоплението

По отсрещното скеле пуснало нови клони…