Tag Archives: Яна Монева поезия

Яна Монева: *** (Ще ни измие този дъжд…)

Ще ни измие този дъжд,
ще изличи лицата,
ще остане като ехо в костите…

Яна Монева: *** (когато говори…)

Стихотворение от Яна Монева…