Tag Archives: „Воден знак“

Крум Филипов: Малко преди мен

Стихотворение от книгата на Крум Филипов „Воден знак“ („Жанет 45“, 2013 г.)

Крум Филипов: *** (Аз съм залезът…)

Стихотворение от книгата на Крум Филипов „Воден знак“ („Жанет 45“, 2013 г.)

Крум Филипов: Чува се

Стихотворение от книгата на Крум Филипов „Воден знак“(„Жанет 45“, 2013 г.).