Tag Archives: David Lanoue

Дейвид Ланю: Хайку

Дейвид Ланю чете свои хайку при закриването на конференцията с международно участие на тема “Хайку като преодоляване на граници” (на английски. Преводът – импровизиран, според думите му – е на Петър Чухов)…