Tag Archives: Fernanda Ferraresso

Фернанда Фераресо: *** (на големите най-малки…)

Стихотворение от Фернанда Фераресо преведено от Емилия Миразчийска…