Tag Archives: Беата Залот

Беата Залот: *** (Старата ябълка…)

Стихотворение от Беата Залот…

Беата Залот: Март

Стихотворение от Беата Залот…

Беата Залот: Два погледа*

Две стихотворения на Беата Залот…

Беата Залот: Две миниатюри

Стихотворения от Беата Залот в превод на Лъчезар Селяшки…