Месечни архиви: януари 2013

Мария Василева: Плодове

лица като сергии…

Силвия Томова: откъс от „Тит от Никомедия“*

Откъс от романа „Тит от Никомедия“…

Георги Костадинов: Сърдечен хирург

красиво момиче заровило ръце до лакти в книгите на сергията тършува на няколко крачки във тъмното чакам

Мария Василева: Ева

когато облече роклята си
ръкавите ѝ стигаха толкова далеч…

Георги Костадинов: Разпад

върху стъбло на глухарче
закачаш бомбето си
на крехката му шийка
закачаш и чантата
виновно ли е цветето
за твоята неопитност

Николай Милчев: Светлина

Мъничка ваза с една пшеничка.
Вечерна стая… Това е всичко.

Александър Байтошев: Мантрите на улицата

Стихотворение от Александър Байтошев…

Яница Радева: Улица „Акакиевич“

Разказ от Яница Радева…

Александър Байтошев: Когато обменяме думи

Стихотворение от Александър Байтошев…

Палми Ранчев: Тлеене

Стихотворение от Палми Ранчев…

Александър Байтошев: Стаите

Стихотворение на Александър Байтошев…

Палми Ранчев: Две картини и рисунка

Три стихотворения от Палми Ранчев…

Иван Ланджев: Ние според мансардата

Стихотворение от Иван Ланджев…

Деян Енев: Тя потъва…

Стихотворение от Деян Енев…

Марица Колчева: галерията

Стихотворение на Марица Колчева…