Tag Archives: „Симолини ’94“

Беата Залот: *** (Старата ябълка…)

Стихотворение от Беата Залот…

Беата Залот: Март

Стихотворение от Беата Залот…

Беата Залот: Две миниатюри

Стихотворения от Беата Залот в превод на Лъчезар Селяшки…