Людмила Балабанова: северен склон

Публикувано от на юли 19, 2022 в 12:03 am.


тук слънцето изгрява по-късно
               и залязва по-рано

               наоколо само борове
неизменно зелени и от гордост
мамещи че нищо не губят

светлината има много форми
               и всичко има сянка
               даже дъждът

да се опитваш да преместиш живота
малко по на юг е като чуждо крило
с което не знаеш как да летиш
               крилата са даденост
               югът също

има няколко неща които не можеш
               да заемеш от друг
               като младостта например

зеленото тук е само привидно младо
               остротата привидно спасява

земята е покрита с изсъхнали игли
               загубени незабелязано


  Стихотворението е включено в ръкопис за книга на Людмила Балабанова.


 Людмила Балабанова е компютърен инженер и доктор по литература.
  Редактор е за България на Световната хайку асоциация (WHA, Япония) и на Хайку фондацията (THF, USA).
   Автор е на девет поетически книги (сред които „Храна за луната“, 2004; „Прашинки в слънчевия лъч“, 2007; „Сияния и сенки се гонят“, 2010; „Град без море“, 2015; „Роса върху бурените“, 2016; „Слънчогледова нива“, 2019) и на теоретично изследване върху хайку поезията, както и съставител и редактор на антологията със 101 български хайку „Огледала“ (български, английски и френски), получила висока оценка в чужбина.
   Участвала е с доклади в срещи и научни конференции, посветени на хайку, в Европа и Япония. Нейни стихотворения, хайку и статии са публикувани в български и чужди списания и включени в над 40 антологии и сборници в чужбина. През 2015 г. е сред поканените няколко поети от различни континенти да напишат отзив за корицата на втората Световна хайку антология („A Vast Sky“, USA).
   Има награди у нас и в чужбина, сред които: номинация за наградата „Христо Фотев” и награда „Иван Николов” (трета) за поетическата книга „Град без море“ („Жанет 45“, 2015); номинация в краткия списък за наградата на Портал „Култура“, в раздел хуманитаристика, за теоретичната книга „Хайку: водно конче под шапката (силата на неизговореното)“; отличие „Touchstone Award”, международна награда за книги и антологии с хайку на английски език на The Haiku Foundation, за книгата „Роса върху бурените“ / „Dewdrops on the Weeds“ („Смол Стейшънс Прес“, 2016); награда за хайку в конкурса по случай 360-годишнината на Башьо, 2004 г., Япония (това хайку е включено като мото на един от уроците във френски учебник по хайку); Първа награда за англоезично хайку в международния конкурс на Хайку фестивала в Констанца, Румъния, 2013 г. и др.

  Поръчайте си „Слънчогледова нива“ („Жанет 45“, 2019 г.) – най-новата поетическа книга на Людмила Балабанова.


Коментарите са заключени.