Tag Archives: Ирен Крумова

Ирен Крумова: Из „Голямата трева“

     Лято. Тичаме нагоре – аз и Марженка, нашата болонка. Осем етажа, на петия ще живеем. Миризма на вар и латекс; крем и глазури: строителна сладкарница; парапетът още нелакиран, цокълът в незапомняща се боя. Тичаме нагоре – кучето безшумно, след мен – някакъв шум от дете…

Ирен Крумова: Из „Голямата трева“

     Тази въздълга платформа, без надписи (така я помня); едва надиплени стени на коридор, който не знам накъде води. Нелепият вид на шофьорската кабинка без опашката отзад…