Tag Archives: Людмила Балабанова поезия

Людмила Балабанова: градината

[…] ябълката е само цъфнало дърво
преди да се превърне в изкушение […]

Людмила Балабанова: северен склон

[…] да се опитваш да преместиш живота
малко по на юг е като чуждо крило
с което не знаеш как да летиш […]