Tag Archives: Стихотоврение

Стамена Дацева: Въздух

За въздуха капките дъжд са куршуми,
които го пронизват отново и отново:
ако имахме очите за това, щяхме да видим

Стефан Иванов: облачни

перест съм
ти приятелю си кълбест
и не слизаме долу
само горе

Ванина Димова: Ферментирам

Заваля по тъмно.
Колко такива вечери са нужни, за да
повярвам в есента ?
Студено и крайно време е.