„Ние, Европа“ (част първа) – втора вечер на Международния фестивал София ГлосиФест 2020/есен

Публикувано от на септември 19, 2020 в 9:51 pm.
International Sofia GlosiFest – autumn 2020 – Day 2
We, Europe

Participants:

Anja Marković – poetry – Serbia
Thanos Gogos – poetry – Greece
Petar Matović – poetry – Serbia
Mitko Gogov – poetry – Macedonia
Gorgi Kalajdziev – poetry – Macedonia
Bojan Marković – poetry – Serbia
Marija Dejanović – poetry – Bosnia and Herzegovina and Croatia
Hayes & Y – music – Bulgaria

Translations: Valentin Dishev, Georgi Gavrilov, Maria Kumanova, Levena Filcheva
Reading in Bulgarian: Valentin Dishev

If you want to support the festival you can buy a virtual ticket.

Международен София ГлосиФест есен 2020 – Ден 2

„Ние, Европа“ – част 1

Участници:
Аня Маркович – поезия – Сърбия
Танос Гогос – поезия – Гърция
Петар Матович – поезия – Сърбия
Митко Гогов – поезия – Македония
Георги Калайджиев – поезия – Македония
Боян Маркович – поезия – Сърбия
Мария Деянович – поезия – Босна и Херцеговина и Хърватия
Hayes & Y – музика – България

Превод: Валентин Дишев, Георги Гаврилов, Мария Куманова, Левена Филчева
Прочит на български: Валентин Дишев


Вижте програмата за всички фестивални дни до 29 септември 2020 г.. Фестивалът е подкрепен от програма „Солидарност в културата“ на Столична община.

Можете да подкрепите следващите издания на фестивала, както и пространството за култура „Хралупата“, чрез закупуване на виртуален (незадължителен) билет от URBO (закупилите ВИП-билет ще получат по една от тениските на Феста с дизайн от Яна Георгиева или книгата на Наталия Иванова „Човек с бинокъл“, или книгата на Ренета Бакалова „И други езици“ – по избор).


Коментарите са заключени.