„Това е любовна поема“

Публикувано от на март 16, 2021 в 11:29 am.

   Предлагаме ви видеоклип по стихотворението „Това е любовна поема“ от предстоящата нова книга на Нинко Кирилов „Падане завинаги“:

   Премиерното представяне на клипа бе част от пърформанса на Нинко Кирилов, реализиран на 15 март в „Хралупата“, по време на който се състоя дискусия с аудиторията по основни теми: смислови образи и акценти на текста; използвани визуални атрибути във видеото и как се допълват те с чисто вербалните такива; базови теми в стихотворението и книгата (алиенацията в съвременния свят, агресията, урбанистичния хаос и други). За първи път бе показана и корицата на книгата, като се постави акцент върху буквалната и чисто метафорична корелация между провокативната ѝ визия и специфичното „настроение“ на крайни и взаимоизключващи се емоции в текста, както и върху взаимните връзки между презентираното видео, корицата и текстовете.

  Пърформансът, видеоклипът и написването на книгата са част от проект, финансиран по програма „Творчески инициативи“ на Национален фонд „Култура“ и подкрепен от „Хралупата“.

Коментарите са заключени.