Tag Archives: „Кеносис“

Камелия Спасова: Изплуване на формите

Стихотворение, включено и в новата книга на Камелия Спасова – „Кеносис” („Жанет 45“, януари 2016 г.).

Камелия Спасова: Утопия на книжарницата

Стихотворение, включено и в новата книга на Камелия Спасова – „Кеносис” (предстоящо издание на „Жанет 45“).

Камелия Спасова: По списъка

В някои списъци
е поместен между Хусерл и
Иван х. Христов, който не e онзи Иван
за когото се сещат понякога пощаджиите в Бдин
а просто някой хаджия, може би спомоществовател
на вестници от началото на миналия век
на този Иван не може да му бъде засвидетелствано
кога е роден…