Авторски архив: Дежурен редактор: Александър Христов

Антония Апостолова: „Нас, които ни няма“ (първа глава)

Откъс от „Нас, които ни няма“ на Антония Апостолова

Чавдар Ценов: „Старецът трябва да умре“ (откъс)

Откъс от повестта „Старецът трябва да умре“ на Чавдар Ценов

Здравка Евтимова: Имам

Разказ от Здравка Евтимова

Полина-Десислава Батешкова: Слон в антикварен магазин

[…] Все пак го наблюдаваше всеки ден. Печеше се винаги около десет минути, загледан в хоризонта. Не отместваше погледа си дори когато ято мухи кацаха по хобота му. Дори го оприличаваше със самия себе си. И двамата бяха тъжни, макар и на пръв поглед да изпълняваха призванието си, на което малцина откликваха. […]

Росен Кукушев: *** (входът…)

[…] така и не предвидих
място за една случайност.

Левена Филчева: Покрив

[…] Да бяха тухли и вар – да изграждаха мостове,
семена да ми бяха – за цветисти поляни! […]

Цветанка Еленкова: Две стихотворения по Търнър

Две стихотворения на Цветанка Еленкова (по картини на Джоузеф Търнър)

Людмила Балабанова: северен склон

[…] да се опитваш да преместиш живота
малко по на юг е като чуждо крило
с което не знаеш как да летиш […]

Бина Калс: 5 жени от планината

Стихотворение на Бина Калс

Стоил Рошкев: Слънчевото куче

Стихотворение на Стоил Рошкев

Галина Златева: *** (всеки път…)

Стихотворение на Галина Златева

Полина-Десислава Батешкова: Сто пъти по толкова

[…] От всяка посока измислям си завои,
хлъзгат се по преценките на разума,
затваряш очи и вече всичко е твое […]

Росен Кукушев: *** (в кафенето…)

[…] дишах те като бриз на брега
след океанско течение
от случайни обстоятелства […]

Невена Борисова: Мъртвите писателки

[…] Най-вероятно наблюдават мирозданието,
но покрай него – и мен […]

Антина Златкова: морето в нас

Стихотворение на Антина Златкова