Месечни архиви: януари 2018

Мария Куманова: Бетелгейзе

Стихотворението на Мария Куманова е включено в нейния ръкопис, награден на Конкурса на издателства АРС и Scribens за издаване на дебютна книга.

Денис Нуф: Presto

Стихотворение от Денис Нуф…

Невена Борисова: Някои не успяват

Стихотворение от Невена Борисова…

Кристина Радославова: Мерида, те се върнаха

Стихотворение от Кристина Радославова…

Невена Борисова: Сърце в снега

Стихотворение на Невена Борисова…

Денис Нуф: Живот в живота

Стихотворение от Денис Нуф…

Анита Велева: *** (Искам да намеря тихо място…)

Стихотворение от Анита Велева…

Красимир Нейков: Тази зима

Стихотворението е включено в дебютната стихосбирка на Красимир Нейков „Естествени неща“ (Издателство за поезия ДА, 2017 г.)

Венцислав Василев: *** (Докато мумията на времето развива бинта си…)

Стихотворение от Венцислав Василев…

Красимир Нейков: Липса

Стихотворението е включено в дебютната стихосбирка на Красимир Нейков „Естествени неща“ (Издателство за поезия ДА, 2017 г.)

Венцислав Василев: *** (Все още съм обусловен…)

Стихотворение от Венцислав Василев…

Анна Лазарова: Тлен

Стихотворение от Анна Лазарова…