Месечни архиви: август 2014

Ларш Собю Кристенсен: народна мъдрост III

Стихотворение от издадената от Издателство за поезия „Да“ книга с поезия на Ларш Собю Кристенсен “Таралежово слънце″ (преведена от Анюта Качева), чието представяне – с участието на автора – в програмата на „Аполония“-2014, е насрочено за 1 септември (понеделник), от 20:00 часа, в „Градска художествена галерия“, Созопол…

Марин Бодаков: Огънче пред вратата

Стихотворение, част от книгата на Марин Бодаков – „Северна тетрадка“, публикувана от Издателство за поезия „Да“, през декември 2103 г., чието представяне в програмата на „Аполония“-2014 е насрочено за 1 септември, от 18:00, в „Градска художествена галерия“, Созопол.

Иван Христов: 11 септември

Стихотворение от книгата на Иван Христов Американски поеми“, която Издателство за поезия „Да“ публикува през декември 2013 година… Представянето на книгата в програмата на „Аполония“-2014 е насрочено за 1 септември, от 18:00, в „Градска художествена галерия“ в Созопол.

Белослава Димитрова: Човек

Стихотворение, включено в книгата на Белослава Димитрова „Дивата природа” (Deja Book, 2014 г.)…

Захари Захариев: Дядо ми кръщава

Стихотворение от Захари Захариев…

Белослава Димитрова: Природа

Стихотворение, включено в книгата на Белослава Димитрова „Дивата природа” (Deja Book, 2014 г.)…

Захари Захариев: Дядо ми ни учи на смърт

Съновидение от Захари Захариев…

Ларш Собю Кристенсен: народна мъдрост I

Стихотворение, от издадената от Издателство за поезия „Да“ книга с поезия на Ларш Собю Кристенсен “Таралежово слънце″ (преведена от Анюта Качева), чието представяне – с участието на автора – в програмата на „Аполония“-2014, е насрочено за 1 септември (понеделник), от 20:00 часа, в „Градска художествена галерия“, Созопол…

Екатерина Йосифова: Б

Стихотворения от „Тънка книжка“, новата книга на Екатерина Йосифова, издадена от „Жанет 45“

Мажанна Келар: Изкушение

Стихотворение от Мажанна Келар…

Екатерина Йосифова: (Времето днес)

Стихотворение, включено в „Тънка книжка“, новата книга на Екатерина Йосифова, издадена от „Жанет 45“.

Ваня Стефанова: Новата „Тиха книга“

„… Подозирам, тук приключва в българската поетична традиция цяла фаза от тематизирането и на езика, и на езика на мълчанието (т.е. започва нова фаза, доколкото следва да има движение, и ако е жив езикът ни…), понеже – да, несъмнено: Смъртта е неподвижен език. „