Месечни архиви: януари 2014

Петър Петров: Светът е местопрестъпление

Стихотворение от Петър Петров…

Валентин Дишев: За изкуството на любовното стихотворение

…не трябва да се пише

остави го да се стече по кожата…

Петър Петров: Отглеждане на думи и мълчания

Стихотворение от Петър Петров…

Никола Петров: *** (Улиците…)

Стихотворение от Никола Петров…

Павол Ранков: „Случи се на първи септември”

Нова книга от Издателство „Ерго“…

Георги Милев: Всичко

Стихотворение от Георги Милев…

Георги Рупчев: Начало на мемоари

Стихотворение от Георги Рупчев…

Христина Мирчева: Ваденки

Звъня. Никой не се обажда. Пак звъня.

Отварям с пръсти щорите – пресечката,
осветена от пропукваща улична лампа, е пуста.
В стаята е странно тихо, нещо внезапно казва: пук….

Пейчо Кънев: Моят приятел

Стихотворение от Пейчо Кънев…

Палми Ранчев: Ритъм

Движение И този ден прилича на отъпкана от анонимно множество пътека. Не забелязвам своите следи.

Пейчо Кънев: Част от града

Стихотворение от Пейчо Кънев…

Людмила Миндова: Целувката на Андромеда

Стихотворение от Людмила Миндова…